Протокол загальних зборів садівничого товариства

Ukrjurist.com.ua на прохання відвідувачів сайту надає зразок протоколу загальних зборів садівничого товариства.

Протокол № 1
Загальних Зборів
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2»

«11» липня 2016 р.                                                                            м. Марганець

Всього членів Організації – 58 чол.
Присутні – 50 чол. (Реєстр осіб, які брали участь у Загальних Зборах, додається).
Кількість присутніх достатня для прийняття легітимних рішень. Загальні Збори є правомочними.
Головуючий на Загальних Зборах – голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2» А… Е… Т…;
Обрали: секретаря для ведення протоколу Загальних Зборів – А… Е… Т….
Голосували: «За» одноголосно.

Порядок денний:
1. Зміна керівника ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2».
2. Внесення змін до Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2» (підтвердження статусу неприбуткової організації).
3. Про визначення особи, яка матиме право представляти ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «Садівниче товариство «Джерело-2» для здійснення реєстраційних дій. Читать далее