Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві

До Ленінського районного суду
м. Донецьк

Позивач: Іванов Іван Іванович,
17 грудня 1957 року народж.,
який проживає за адресою: пр. Миру, буд. 71, кв. 20
м. Донецьк, 48070
т. 000 000 00 00

Відповідач: Акціонерне товариство «Вугілля»
юридична адреса: Донецьке шосе, буд. 2
м. Донецьк, 48000
т. 000 000 00 00

Позовна заява
про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві

Я – Іванов Іван іванович з 07 жовтня 2001 року працював машиністом гірничо-виймальних машин на шахті «Вугільна». 25 березня 2007 року я був звільнений з роботи в зв’язку з невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я, на підставі п.2 ст.40 КЗпП України (Наказ №14 від 25.03.2007р.)
До таких наслідків призвело те, що 15 червня 2006 року під час виконання робіт в шахті «Вугільна», яка являється відокремленим структурним підрозділом акціонерного товариства «Вугілля» зі мною трапився нещасний випадок на виробництві. Цей факт підтверджується актом про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, складений за формою Н-1 30 червня 2006 року АТ «Вугілля» в особі відокремленого структурного підрозділу шахта «Вугільна».
Я був змушений внаслідок завданих травм проходити курс лікування в міській лікарні №4, який тривав з «15»червня 2006 року по «27»липня 2006 року. Після проходження курсу лікування рішенням Донецької МСЕК мені встановлено 60% втрати професійної працездатності і визнано інвалідом другої групи. Даний факт підтверджується довідкою МСЕК серії ВЛН №324 від 12 лютого 2007 року.
У зв’язку з отриманим професійним захворюванням — післятравматичною правобічною радикулопатією з вираженим больовим синдромом — періодично я змушений знаходитися на стаціонарному та амбулаторному лікуванні, що підтверджується доданими до позовної заяви медичними виписками та епікризами.
Заподіяна мені шкода випливає з трудових правовідносин і має відшкодовуватися роботодавцем, який не створив безпечних умов праці, тобто акціонерним товариством «Вугілля».
Моральна шкода, яка мені заподіяна, полягає у фізичному болю та стражданнях, які я зазнав безпосередньо як під час травмування, так і в період лікування, і ті, які я переношу і по теперішній час.
Перебуваючи на лікуванні, я не міг вести повноцінний образ життя, відчував фізичні страждання, фізичну біль, обґрунтовану важкістю травми та особливостями її лікування, психологічний дискомфорт, порушення душевної рівноваги, вираженої у почуттях розпачу, тривоги, дратівливості, у почуттях страху, поганому сні на фоні сильних больових відчуттів. Все це постійно і негативно позначалося і позначається сьогодні на моєму душевному стані.
Моє життя після травми зазнало суттєвих змін. Я був звільнений з роботи у зв’язку з неможливістю за станом здоров’я продовжувати дану роботу, яка була єдиним джерелом існування для мене і моєї сім’ї. Мене систематично турбує біль у спині, через що я періодично звертаюся за допомогою до лікарів і прохожу відповідне лікування. Так як на моєму утриманні знаходиться сім’я, то я змушений докладати додаткових зусиль для організації свого життя.
Нормами Конституції України, зокрема ст.21, ст.43, ст.46 передбачені права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.
Відповідно до ч.1 ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.
Згідно зі ст.237-1 КЗпП України відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику проводиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
Як вбачається з п.10 Акту №25 за формою Н-1 винних осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці на підприємстві, не встановлено. У п.7 даного Акту комісією не вказано причини нещасного випадку, що стався зі мною. Крім того, відсутні будь-які факти, які б свідчили про порушення мною вимог нормативних актів про охорону праці.
Відповідно до вимог частин 2, 3, 5 ст.153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.
Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці.
Вищенаведені обставини дають мені підстави стверджувати, що діями відповідача акціонерного товариства «Вугілля» в особі відокремленого структурного підрозділу шахта «Вугільна», який не забезпечив безпечні умови праці, мені заподіяно моральну шкоду.
Відповідно до ст.23 ЦК України, моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, у душевних стражданнях, які вона зазнає.
Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування.
Беручи до уваги тяжкість травми та її наслідки, прошу суд стягнути з відповідача на мою користь суму, яка дорівнює 30 000,00 (тридцяти тисячам) грн. у рахунок відшкодування моральної шкоди отриманої у зв’язку з нещасним випадком, пов’язаним з виробництвом та ушкодженням здоров’я.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.21, ст.43, ст.46 Конституції України, ст.153, ст.173, ст.237-1 КЗпП України, ст.23 ЦК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

ПРОШУ:
Стягнути з акціонерного товариства «Вугілля» на мою користь суму моральної шкоди у зв’язку з нещасним випадком, пов’язаним з виробництвом та ушкодженням здоров’я у розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч) грн.

Додатки:
1. Копія паспорту позивача
2. Копія ідентифікаційного коду позивача
3. Копія Наказу №14 від 25.03.2007р.
4. Витяг з трудової книжки позивача (2 арк.)
5. Копія Акту Н-1
6. Копія довідки МСЕК
7. Медичні виписки (5 арк.)
8. Копія позовної заяви з додатками для відповідача

Дата                                                                                                                 Підпис

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>