Скарга на дії державного виконавця зразок

До Нікопольського міськрайонного суду
Дніпропетровської області

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Агрофірма «Польова», код ЄДРПОУ 87385212
51312, Дніпропетровська область,
Юріївський район, с. Іваново, вул. Нова, 20
т. 000 000 00 00

Суб’єкт оскарження: Відділ примусового виконання рішень
управління державної виконавчої служби
Головного управління юстиції
у Дніпропетровській області
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56
т. (000) 000 00 00

Заінтересована особа: Публічне акціонерне товариство
«Банк Золоте Руно»
МФО 751981, код ЄДРПОУ 20315723
61166, м. Харків, вул. Леніна, 10
Засоби зв’язку невідомі

С К А Р Г А
На постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 21 липня 2015 року
(постанова про арешт майна отримана боржником – 30.07.2015р.)
На підставі рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області по справі № 437/465/13 з ТОВ «Агрофірма «Польова», Петрова Петра Петровича, Іванової Ірини Іванівни солідарно стягнуто на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Золоте Руно» заборгованість за кредитним договором №009/09 від 25.04.2009р. у розмірі 3 532 916,49 грн., в тому числі проценти за період з 21.11.2009р. по 08.04.2013р. у сумі 1 372 140,69 грн., заборгованість за кредитом 1 500 000,00 грн., пеню за порушення строків сплати процентів та повернення кредиту 660 775,80 грн.
На підставі вказаного вище рішення суду, Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області був виданий виконавчий лист №437/465/13 від 25.08.2013р.
На підставі виконавчого документу та відповідної заяви ПАТ «БАНК Золоте Руно» державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області було відкрито виконавче провадження.
21 липня 2015р. державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області була винесена постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження при виконанні зведеного виконавчого провадження.
На підставі п.2 вказаної вище постанови державний виконавець наклав арешт на майбутній урожай сільськогосподарських культур (соняшник, озима пшениця, жито, рапс, кукурудза, ячмінь, гречка та врожай інших культур) 2015 року.
Заявник вважає, що вказана вище Постанова державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 21 липня 2015 року винесена з порушенням вимог Закону України «Про виконавче провадження» та інших актів законодавства, які регулюють питання випадків, підстав та умов накладання арешту на майно під час примусового виконання виконавчого документу, а тому така постанова державного виконавця є незаконною та підлягає скасуванню.
У відповідності до ч.1 та ч.2 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Державний виконавець роз’яснює особам, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються до проведення виконавчих дій, їхні права згідно з вимогами цього Закону.
Крім того, як передбачено ч.1 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
Також, положення ч.1 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» надає сторонам виконавчого провадження гарантовані права під час провадження виконавчих дій та здійснення виконавчого провадження в цілому, а саме заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.
Однак, державний виконавець, 21 липня 2015 року вчиняючи виконавчі дії щодо накладення арешту на майно боржника провів їх упереджено та не об’єктивно, що загалом призвело до порушення гарантованих прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-5».
Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право, зокрема, накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку.
Накладаючи арешт на майбутній урожай сільськогосподарських культур (соняшник, озима пшениця, жито, рапс, кукурудза, ячмінь, гречка та врожай інших культур) 2015 року, державний виконавець не з’ясував, хто є його дійсним власником, в зв’язку з чим арешт було накладено на майбутній урожай сільськогосподарських культур, який належить ТОВ «АГРО-5», оскільки вказані у постанові земельні ділянки обробляються вищевказаним товариством та засіяні відповідними сільськогосподарськими культурами на підставі договорів оренди (реєстр договорів та договори додаються до скарги).
Враховуючи викладене, вважаємо, що постанова державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 21 липня 2015 року винесена з порушенням встановленого нормами чинного законодавства порядку здійснення виконавчого провадження, в зв’язку з чим вона є незаконною, а тому підлягає скасуванню.
У відповідності до ч.1 ст. 385 ЦПК України, скаргу може бути подано до суду у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод.
Враховуючи те, що Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження була направлена боржнику поштою і отримана ним 30.07.2015р., перебіг строку на її оскарження починається з наступного дня і закінчується 09 серпня 2015 року, який припадає на вихідний день «неділю», а тому з підстав передбачених ч.3 ст. 70 ЦПК України, останнім днем строку є перший після вихідного дня робочий, тобто понеділок 10 серпня 2015 року. Згідно ст.384 ЦПК України скарга подається до суду, який видав виконавчий документ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 4, 57, 58, 59, 64, 383-385 Цивільного процесуального кодексу України, ст.ст. 6, 11, 57, 60 Закону України «Про виконавче провадження» —

прошу:
1. Визнати незаконною та скасувати Постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 21 липня 2015 року по виконавчому провадженню з виконання виконавчого листа №437/465/13 від 25.08.2013р., виданого Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області.
2. Зобов’язати відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області відкликати з реєстраційних органів повідомлення про арешт та заборону відчуження майна, на яке було накладено арешт.

Додатки:
1. Копія Постанови про арешт майна
2. Копія Витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень
3. Виписка з єдиного державного реєстру
4. Реєстр договорів
5. Копія скарги з додатками (2 шт.)

„____”__________2015р. _________________ Директор ТОВ «Агрофірма
«Польова» Максимов М. М.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>