Апеляційна скарга зразок цивільна

Апеляційний суд Дніпропетровської області

Через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Апелянт – відповідач по справі: Іванов Іван Іванович,
Зареєстрований та проживає за адресою:
вул. Жовтнева, буд. 15, м. Новомосковськ
Дніпропетровської обл., 52555
т. 000 000 00 00

Позивач: Публічне Акціонерне Товариство
«Банк»,
вул. Десятинна, 4/6, м. Дніпропетровськ,01001,
тел. (000) 000-00-00

Третя особа: Петрова Ганна Іванівна,
Зареєстрована та проживає за адресою:
вул. Квітнева, буд. 38, с. Вільне
Синельниківського району
Дніпропетровської обл., 52510
т. 000 000 00 00

По справі №………..
Провадження №…………
Про стягнення заборгованості
за кредитним договором

Апеляційна скарга
На рішення Новомосковського міськрайонного суду
Дніпропетровської області
від 04 грудня 2014 року

Рішенням судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області позовні вимоги ПАТ «Банк» до мене, Іванова Івана Івановича, про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволені повністю – з мене стягнуто на користь позивача заборгованість у сумі 2 143 731 грн. 91 коп.
З вищевказаним рішенням суду я не згоден, вважаю, що воно прийнято з порушенням норм матеріального і процесуального права, а саме:
1. Судом неповно з’ясовано обставини, що мають значення для справи.
При винесенні рішення суд послався на роз’яснення п. 24 Постанови №5 Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» від 30 березня 2012 року, вказавши, що «…у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково».
Але обґрунтовано пославшись на п. 24 вищезазначеної Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, суд не з’ясував обставини по справі стосовно факту, чи було застосовано кредитором право на повернення кредиту достроково.
Незважаючи на те, що відповідачем по справі Івановим І. І. було подано заперечення на позовну заяву, у якому було вказано, що 21 травня 2011 року Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» була розглянута цивільна справа №…… за позовом ПАТ «Банк» до Петрової Ганни Іванівни і постановлено рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором №490049993 від 18.01.2007р. Суд не проаналізував ці обставини і не повністю з’ясував їх.
До заперечення додана копія Рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі №……., з якого вбачається, що стягнення заборгованості проведено за тим самим кредитним договором, стосовно якого подана позовна заява до Новомосковського міськрайонного суду і за яким Іванов І. І. є поручителем.
У зазначеному Рішенні Постійно діючого третейського суду вказано, що позивач ПАТ «Банк» скористався своїм правом вимагати в судовому порядку дострокового виконання всіх зобов’язань відповідача за кредитним договором згідно з п.6.7 Загальних умов кредитування, у разі прострочення більш ніж на один місяць терміну сплати обов’язкового платежу, а також випадках невиконання або неналежного виконання кредитного договору.
Таким чином, суд, неповно з’ясувавши обставини справи, не прийняв при винесенні рішення до уваги той факт, що позивач застосував право на повернення кредиту достроково у 2011 році.
2. Судом порушено норми матеріального права.
Неповне з’ясування обставин по справі призвело до порушення норм матеріального права.
Строк поруки не є строком для захисту порушеного права . Це строк існування самого зобов’язання поруки . Таким чином, і право кредитора , і обов’язок поручителя по його закінченні припиняються, а це означає , що жодних дій щодо реалізації цього права , в тому числі застосування примусових заходів захисту в судовому порядку, кредитор вчиняти не може.
Отже, вимогу до поручителя про виконання взятого ним зобов’язання має бути пред’явлено в межах строку дії поруки (6 місяців , 1 року чи будь — якого іншого строку , який встановили сторони в договорі). Тому навіть якщо в межах строку дії поруки була пред’явлена претензія і поручитель не виконав вказані в ній вимоги, кредитор не має права на задоволення позову, заявленого поза межами вказаного строку, оскільки із закінченням строку припинилося матеріальне право .
Правова позиція стосовно строку поруки висловлена Верховним Судом України в постанові від 17 вересня 2014 року в справі №6-125цс14:
« Відповідно до вимог частини другої статті 1054 та частини другої статті 1050 ЦК України у разі, якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У
разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор
протягом шести місяців від дня настання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.
Пред’явленням вимоги до поручителя є пред’явлення до нього позову.
Установивши, що договором поруки не визначено строк, після закінчення якого порука припиняється, оскільки умовами цього договору встановлено, що він діє до повного припинення всіх зобов’язань боржника за кредитним договором, та що кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання, який був змінений відповідно до кредитного договору, не пред’явив протягом шести місяців позову до поручителя про виконання зобов’язання, суд дійшов правильного висновку про те, що зобов’язання за договором поруки припинилися».
Таким чином, пред’явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом, процентів за користування кредитом та пені у 2011 році, ПАТ «Банк», відповідно до ч. 2 ст.1054 ЦК України, змінив строк виконання основного зобов’язання і зобов’язаний був пред’явити позов до поручителя протягом шести місяців з цієї дати.
Однак, після зміни строку виконання основного зобов’язання, ПАТ «Банк» до суду із позовом до поручителя Іванова І.І. звернувся лише у липні 2013 року, тобто зі спливом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання.
Вважаю, що мої зобов’язання за договором поруки припинилися, і суд порушив норми матеріального права, стягнувши з мене заборгованість на користь позивача на підставі договору поруки, дія якого припинилася.
3. Судом порушено норми процесуального права.
Статтею 213 ЦПК України передбачено, рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 215 ЦПК України, у мотивувальній частині рішення суду повинні бути зазначені мотиви, з яких суд вважає встановленою наявність або відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, бере до уваги або відхиляє докази, застосовує зазначені в рішенні нормативно-правові акти.
Але в рішенні суду не зазначено, з яких підстав суд відхилив докази, наведені мною у запереченні на позовну заяву, а саме, чому не прийнято до уваги Рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі №……

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 292, 295, 307, 309 ЦПК України, -

Прошу:
1. Рішення Новомосковського міськрайонного суду від 04.12.2014р. по справі №…… за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк» до Іванова Івана Івановича, третя особа: Петрова Ганна Іванівна про стягнення заборгованості за кредитним договором – скасувати.

2. Ухвалити нове рішення по суті позовних вимог, яким в задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства «Банк» до Іванова Івана Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором відмовити у повному обсязі.

Додатки
1. Копія Рішення міськрайонного суду
2. Копія Рішення Третейського суду
3. Докази сплати судового збору
4. Копія апеляційної скарги з додатками для позивача та третьої особи.

„____”__________2015р. ______________ Іванов І. І.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>