Заява про застосування позовної давності

Ukrjurist.com.ua надає зразок заяви про застосування позовної давності за кредитними спорами.

До Червоноармійського міськрайонного суду
Дніпропетровської області
Судді Івановій І. І.

Позивач: Публічне акціонерне товариство
Комерційний банк «Банк»,
49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,
буд. 2, адреса для листування: 49000, м. Дніпропетровськ
вул. Гоголя, 15
т. 8 (000)000 00 00

Відповідач: Вікторов Віктор Вікторович,
18.03.1975 року народження,
проживає за адресою:
вул. Миру, буд. 40, кв. 3 м.
Дніпропетрвоськ, 49000
т. 000 000 00 00

Представник відповідача: Петров Петро Петрович,
04.03.1968 року народження,
проживає за адресою:
вул. Гоголя, буд. 2,
м. Дніпропетровськ, 49000
т. 000 000 00 00
по справі №191/0000/15-ц

Заява
Про застосування позовної давності

Позивач звернувся до суду з позовом, обґрунтовуючи свої позовні вимоги тим, що Банк та Вікторов В. В. (надалі – відповідач) 24.06.2005р. уклали кредитний договір № DNTOAK08050185 (надалі – кредитний договір).
Відповідно до п. 1.1. кредитного договору відповідач 24.06.2005р. отримав кредит у розмірі 40901 грн. терміном до 24.06.2009р. В період з 21 по 26 число кожного місяця відповідач зобов’язаний сплачувати:
відсотки за користування кредитними коштами в розмірі 1,13% на суму залишку заборгованості за кредитом;
— комісію за розрахунково-касове обслуговування у розмірі 0,31% від суми виданого кредиту.
Згідно з п. 4.1. кредитного договору відповідач за порушення термінів оплати відсотків зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,15% від суми простроченого платежу.
Оскільки умовами договору (графіком погашення кредиту) встановлені окремі самостійні зобов’язання, які деталізують обов’язок боржника повернути весь борг частинами та встановлюють самостійну відповідальність за невиконання цього обов’язку, то право кредитора вважається порушеним з моменту недотримання боржником строку погашення кожного чергового платежу, а тому і початок перебігу позовної давності за кожний черговий платіж починається з моменту порушення строку його погашення.
Згідно зі ст. 261 Цивільного кодексу початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов. Перебіг позовної давності щодо вимог кредитора, які випливають з порушення боржником умов договору (графіка погашення кредиту) про погашення боргу частинами (щомісячними платежами) починається стосовно кожної окремої частини від дня, коли відбулося це порушення. Позовна давність у таких випадках обчислюється окремо за кожним простроченим платежем.
Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність — це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (ч. 4 ст. 267 ЦК України).
Відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.
Початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення в заінтересованої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.
Таким чином, у разі неналежного виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредитних коштів та відсотків за користування кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначено періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу.
Отже, згідно з умовами кредитного договору та змістом зазначених правових норм, за вищезазначеним кредитним договором, яким установлено не тільки щомісячні платежі погашення кредиту, а й кінцевий строк повного погашення кредиту, перебіг трирічного строку позовної давності (стаття 257 ЦК України) стосовно щомісячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі — після закінчення кінцевого строку повного погашення кредиту (стаття 261 ЦК України).
На підставі викладеного й у відповідності із ст.ст. 257, 261, 266, 267 Цивільного кодексу України, —
прошу:

1. Прошу застосувати позовну давність до заявлених позовних вимог і відмовити у задоволенні позовних вимог позивача у повному обсязі у зв’язку зі спливом позовної давності за даними вимогами.

Додатки

1. Копія довіреності представника відповідача

„____”__________2015р. ______________ Петров П. П.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>