Судовий збір – 2016

судовий_збір_2016_sudovuj_zbir_2016

Судовий збір – 2016 — з 1 січня 2016 року встановлено новий розмір мінімальної заробітної плати в Україні. Відповідно змінилися також і ставки судового збору, який стягується при поданні заяв до суду усіх інстанцій. Детальніше про ставки судового збору 2016  розповідає Ukrujrist.com.ua.

1. За подання до суду:

1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:
юридичною особою — 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1378 грн.
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем — 1 відсоток ціни позову, але не менше 551 грн. 20 коп.

2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем — 1378 грн.
фізичною особою — 551 грн.20 коп.

3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу — 551 грн. 20 коп.
про поділ майна при розірванні шлюбу — 1 відсоток ціни позову, але не менше 551 грн. 20 коп.

4) заяви про видачу судового наказу; заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем — 689 грн.
фізичною особою — 275 грн. 60 коп.

5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: позовної заяви немайнового характеру — 551 грн. 20 коп.
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди — 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1378 грн.

6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами — 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду — 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

8) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України — 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем — 1378 грн.
фізичною особою — 275 грн. 60 коп.

2. За подання до господарського суду:

1) позовної заяви майнового характеру — 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1378 грн.

2) позовної заяви немайнового характеру — 1378 грн.

3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення — 689 грн.

4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами — 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство — 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

6) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України — 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду — 1378 грн.

8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство — 2756 грн.

9) заяви про порушення справи про банкрутство — 13780 грн.

10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною — 2756 грн.

3. За подання до адміністративного суду:

1) адміністративного позову:
майнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою — 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1378 грн.
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем — 1 відсоток ціни позову, але не менше 551 грн. 20 коп.
немайнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем — 1378 грн.
фізичною особою — 551 грн.20 коп.

2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами — 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду — 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви

4) заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України — 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги

5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду — 1378 грн.

6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення — 413 грн. 40 коп.

4. За видачу судами документів:

1) за повторну видачу копії судового рішення — 4 грн. 13 коп.

2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа — 41 грн. 34 коп.

3) за роздрукування технічного запису судового засідання — 13 грн. 78 коп.
за кожний аркуш тексту на папері формату А4

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання — 41 грн. 13 коп.

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно ізЗаконом України «Про доступ до судових рішень» — 4 грн. 13 коп.
за кожний аркуш копії

6) за виготовлення копій документів, долучених до справи — 4 грн. 13 коп.
за кожний аркуш копії

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення — 275 грн. 60 коп.

Пільги щодо сплати судового збору 2016

1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:
1) позивачі — у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
2) позивачі — у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
3) позивачі — у справах про стягнення аліментів;
4) позивачі — у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
6) позивачі — у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;
8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;
10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
11) виборці — у справах про уточнення списку виборців;
12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;
13) учасники бойових дій, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;
14) позивачі — у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) — кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, — після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>