Визнання фізичної особи недієздатною

визнання_фізичної_особи_недієздатною_vyznannya_fizychnoj_osoby_nediezdatnojuЗгідно ст. 30 ЦК України, цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
Повна цивільна дієздатність настає з досягненням віку 18 років, а в деяких випадках, передбачених законодавством, навіть із 16-ти років. Але іноді повнолітня людина не може контролювати свої дії внаслідок певних обставин (захворювання або згубної звички) і, відповідно, відповідати за здійснені дії. У такому випадку, щоб людина не завдала своїми діями шкоди ні собі, ні своїй родині і своєму майну, родичі мають право звернутися до суду з заявою про визнання такої людини недієздатною чи обмежено дієздатною. Який порядок передбачено законодавством України для визнання фізичної особи недієздатною та обмежено дієздатною, консультує Ukrjurist.com.ua

Обмежена цивільна дієздатність

Згідно зі ст. 36 Цивільного кодексу України, підставами для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи можуть бути: психічний розлад, що істотно впливає на здатність усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними; а також зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми, якщо при цьому людина ставить себе і свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, в скрутне матеріальне становище.
Над фізичною особою з обмеженою цивільною дієздатністю встановлюють піклування.
Людина з обмеженою цивільною дієздатністю і над якою встановлено піклування може самостійно здійснювати тільки дрібні побутові угоди. Угоди, які виходять за межі дрібних побутових, можуть бути здійснені тільки за згоди піклувальника. Тобто, купити продукти у магазині чи на ринку людина, чия цивільна дієздатність обмежена, може і самостійно, а для одержання кредиту або продажу будинку чи квартири, такій людині необхідна обов’язкова згода піклувальника.
Варто зазначити, що законодавством передбачена можливість оскарження відмови піклувальника дати згоду на вчинення угод, що виходять за межі дрібних побутових. Зробити це особа з обмеженою цивільною дієздатністю може шляхом звернення до органів опіки та піклування або до суду.
Отримання доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, як-то: заробітку, стипендії, пенсії та інших доходів – здійснює піклувальник, він же і здійснює розпорядження цими доходами. Однак письмово піклувальник може дозволити фізичній особі з обмеженою цивільною дієздатністю самостійно отримувати вищезазначені доходи і самостійно розпоряджатися ними.
Що стосується відповідальності особи, цивільна дієздатність якої обмежена, варто усвідомлювати, що така особа самостійно відповідає за порушення нею договору, що був укладений за згодою піклувальника, а також самостійно відповідає за шкоду, завдану нею іншій особі.

Недієздатність фізичної особи і її правові наслідки

Згідно ст. 39 Цивільного кодексу України, недієздатною може бути визнана людина, яка внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.
За загальним правилом фізична особа вважається недієздатною з моменту, коли рішення суду набрало чинності. Однак якщо від моменту встановлення недієздатності залежить визнання недійсними якихось правочинів (шлюбу, договору або іншої угоди), суд, враховуючи висновок судово-психіатричної експертизи та інші докази психічного стану особи, може зазначити у своєму рішенні день, з якого фізична особа визнана недієздатною.
Над людиною, яка визнана недієздатною, встановлюють опіку.
Недієздатна фізична особа згідно законодавства не має права здійснювати жодних угод. Від її імені та в інтересах недієздатної фізичної особи всі угоди здійснює лише опікун. Також опікун несе відповідальність за шкоду, що завдана недієздатною фізичною особою.

Хто має право звертатися

З заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи можуть звернутися до суду члени її сім’ї, орган опіки та піклування, наркологічний або психіатричний заклад.
Заяву про визнання фізичної особи недієздатною може подати будь-який член сім’ї, близький родич, незалежно від наявності їх спільного проживання, а також орган опіки і піклування, і психіатричний заклад.
Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності або визнання фізичної особи недієздатною – заява подається до суду за місцем проживання такої фізичної особи, а якщо людина перебуває на лікуванні в закладі (наркологічному або психіатричному), то за місцем знаходження цього закладу.
Якщо подана заява про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним громадянина України, проживаючого за її межами, то підсудність справи визначають ухвалою судді Верховного Суду України за клопотанням заявника.

Зміст заяви про обмеження цивільної дієздатності чи про визнання фізичної особи недієздатною

У заяві про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи необхідно зазначити обставини, які свідчать про психічний розлад, що впливає на здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати своїми діями, або обставини, які підтверджують вчинення дій, внаслідок яких людина, що зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо, ставить себе або свою родину, а також інших осіб, яких за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
У заяві про визнання фізичної особи недієздатною заявник повинен викласти обставини, які свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок якого фізична особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

Експертиза у справах даної категорії

За наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я людини суд призначає судово-психіатричну експертизу для визначення психічного стану фізичної особи.
Якщо фізична особа, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності або про визнання недієздатною, умисно ухиляється від проведення експертизи, суд має право на засіданні за участі лікаря-психіатра винести ухвалу про примусове проходження судово-психіатричної експертизи.

Особливості розгляду справи

Дані категорії справ — про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною — відповідно до Глави 2 Розділу IV ЦПК України розглядають суди в порядку окремого провадження.
Суд розглядає вищезазначені справи за участю заявника, а також представника органу опіки та піклування. Питання про виклик самої фізичної особи, щодо якої подана заява про визнання недієздатною, суд вирішує з урахуванням стану здоров’я людини.
Суд, ухвалюючи відповідне рішення про обмеження цивільної дієздатності або про визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над фізичною особою відповідно або піклування або опіку і призначає опікуна або піклувальника за поданням органу опіки та піклування.

Поновлення цивільної дієздатності

Поновлення повної цивільної дієздатності може відбутися тільки за рішенням суду у випадку, якщо фізична особа видужала або її стан покращився і вона може усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, а також, якщо вона припинила зловживати спиртними напоями, наркотичними і токсичними речовинами тощо. Опіка або піклування припиняються з моменту набуття чинності рішення суду про поновлення цивільної дієздатності.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>