Захист прав споживачів — відшкодування моральної шкоди

захист_прав_споживачів_zaxyst_prav_spozhhivachivВідшкодування моральної шкоди при захисті прав споживачів.
Споживач має право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Це право передбачено п. 5 ч. 1 ст. 4 та ст. 16 Закону «Про захист прав споживачів», згідно з якою шкода, що була завдана внаслідок недоліків товару (чи дефекту в продукції), відшкодовується відповідно до норм чинного законодавства.
У розділі ІІ вищевказаного закону «Права споживачів та їх захист» зазначено наступне:
Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
захист своїх прав державою;
належну якість продукції та обслуговування;
безпеку продукції;
необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
відшкодування збитків, завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної немайнової); шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).
Цей перелік прав споживачів не є вичерпним — споживачі також мають інші права, які встановлює законодавство про захист прав споживачів.
У данній статті Ukrjurist.com.ua консультує щодо вимог чинного законодавства про відшкодування моральної шкоди та можливості її компенсації у випадках порушення законних прав споживача.

Норми законодавства про відшкодування моральної шкоди

Спочатку звернемось до норм Цивільного кодексу України, які регулюють відшкодування моральної шкоди.
Ст.23 ЦКУ «Відшкодування моральної шкоди» встановлює наступне:
1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
2. Моральна шкода полягає:
у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. ( Пункт 4 частини другої статті 23 в редакції Закону N 3261 IV ( 3261-15 ) від 22.12.2005 )
3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування.
5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.
Закон України «Про захист прав споживачів» також регулює питання відшкодування моральної шкоди: пункт 1 Ст.4 «П рава та обов’язки споживачів» цього закону встановлює:
«5) відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством».
У пункті 2 Ст.22 « Судовий захист прав споживачів » Закону України «Про захист прав споживачів» зазначено, що «при задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди».

Рекомендації щодо вимог про відшкодування моральної шкоди

Перш за все зверніть увагу на те, що споживач повинен описати, а також аргументувати заявлені вимоги про стягнення моральної шкоди.
Як обгрунтувати спричинену моральну (немайнову) шкоду? Моральна шкода може бути обґрунтована описом своїх душевних страждань, які безпосередньо повязані зі стресовими ситуаціями, також можуть бути викликані приниженням чи грубістю іншої сторони конфлікту на адресу споживача. Рівень заявлених вимог про відшкодування моральної шкоди споживач може доводити документально, а саме: посилатися на записи в медичній карті, чеки на придбання ліків, путівки в оздоровчі заклади тощо.
При здійсненні опису моральних страждань ви можете скористатися такими рекомендаціями: оберіть з формулювань Цивільного кодексу України ті, що відповідають саме вашій ситуації, зробіть в своєму обгрунтуванні посилання на цю норму законодавства України. Після цього рекомендуємо у вільний спосіб описати і ваші фізичні та/або моральні страждання та фізичні та/або моральні страждання членів вашої родини. При цьому по мірі можливості уникайте зайвих емоцій. Намагайтесь, щоб ваш опис спричиненних страждань був конкретним, досить лаконічним і в той же час повним і зрозумілим.
Підтверджуючи заявлені вимоги документально, рекомендуємо дотримуватися певних правил. По-перше: завжди залишайте оригінали документів у себе, до заяв додавайте копії. В цьому разі у випадках втрати документів, ви завжди будете мати змогу їх відновити.
По-друге, враховуючи, що моральна шкода може виражатися як у фізичному болю та стражданнях, так і у душевних стражданнях, пам’ятайте про те, що може виникнути необхідність в тих чи інших документах. Тому візьміть за правило для себе уважно ставитися до рекомендацій медичних працівників, намагайтеся, щоб по можливості вони були зафіксовані письмово.
Варто зазначити також, що обгрунтованні звернення споживача до бізнес-структур з аргументованим посиланням на відповідні положення чинного законодавства України, досить серйозно сприймаються багатьма представниками бізнесу. І такі звернення споживача може стати підставою для досудового врегулювання спору, у тому числі й щодо заявлених вимог про відшкодування моральної шкоди.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>