Заміна сторони у виконавчому провадженні

заміна_сторони_у_виконавчому_провадженні_zamina_storony_u_vykonavchomu_provadzhenni

Заміна сторони у виконавчому провадженні — судова практика

Заміна сторони у виконавчому проваженні — нерідко стягувачі, особливо якщо ними являються банківські установи, в процесі виконавчого провадження відступають свої вимоги третім особам (наприклад, колекторським фірмам, іншим банкам та фінансовим установам). Відбувається це, звісно, після отримання банками позитивного судового рішення щодо стягнення заборгованості з боржників на їх користь.

Однак, у судовій практиці суд не у всіх випадках задовольняє заяви про заміну сторони виконавчого провадження. Пов’язана така ситуація з тим, що неоднаково судами застосовуються норми ст.ст. 512, 514, 515 ЦК України, ч. 1 ст. 378 ЦПК України, ч. 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження». Так, відмовляючи у відкритті касаційного провадження, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, відмовляючи у відкритті касаційного провадження, погодився з висновками апеляційної інстанції, що передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги (цесії) не є правонаступництвом (ухвала ВССУ від 21.05.2013р.). Подібні висновки були зроблені судом касаційної інстанції при винесенні рішень від 20.12.2011р., 19.12.2012р., 30.01.2013р. та ін.

Крім того, в деяких справах, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ погодився з висновками попередніх інстанцій, що заявником у справі про заміну сторони у виконавчому провадженні може бути лише державний виконавець і сторона виконавчого провадження, але не та особа, до якої перейшло право вимоги.
В суперечці судових інстанцій правову позицію висловив Верховний Суд України, розглядаючи заяву про перегляд рішення касаційної інстанції.

Правова позиція Верховного Суду України з цього питання заключається в тому, що відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов’язанні (крім випадків, визначених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно норм чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов’язаннях через волевиявлення сторін (наприклад, відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва, яке моеж відбуватися на будь-якій стадії процесу. Відповідно ст. 512 ЦК України, ст. 378 ЦПК України, ст.8 Закону України «Про виконавче провадження» у разі, якщо кредитор вибуває, в зобов’язанні він замінюється правонаступником. Виходячи з положень цих норм, а саме, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі на підставі правочину (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації, спадкування тощо) на стадії виконання рішення суду відбувається вибуття кредитора.
У зв’язку з вищевказаною заміною кредитора відбувається також вибуття даної особи з виконавчого провадження, припиняється її статус сторони виконавчого провадження а заміна належним кредитором проводиться згідно ч. 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 378 ЦПК України за заявою заінтересованою сторони зобов’язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов’язки в зобов’язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження. За вказаних обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні і про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту ст. ст. 512, 514 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження».

Правова позиція Верховного Суду України полягає в тому, що передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги (договір цесії) є правонаступництвом по суті і такий правонаступник кредитора має право звертатись у судовому порядку із заявою про заміну сторони виконавчого провадження з наданням йому статусу сторони виконавчого провадження (Постанова ВСУ від 20.11.2013р.).

Деякі правові аспекти заміни сторони виконавчого провадження

Відповідно до статті1 Закону України «Про виконавче провадження», саме виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження. Виконавче провадження – це сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених законом «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами.
Виконавче провадження по суті являється реалізацією конституційного принципу обов’язковості виконання судового рішення, завершальною стадією поновлення порушених прав, .
За умови стрімкого розвитку підприємництва в Україні, коли доволі часто відбувається припинення юридичних осіб в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, актуальним є питання заміни сторони виконавчого провадження.
Стаття 25 Господасрького процесуального кодексу України допускає зміну сторони у разі її вибуття у спірному або встановленому рішенням господарського суду правовідношенні. З правилами вказанної статті кореспондуються положення ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», згідно якої у разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником.
Доволі актуальною є проблема заміни сторони виконавчого провадження внаслідок смерті стягувача, особливо за умов звернення осіб похилого віку – пенсіонерів, наприклад, зі статусом «дитини війни», на користь яких постановлені відповідні рішення суду про стягнення доплат та відшкодувань заборгованності.
Керуючись ч. 4 ст.11 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї з сторін виконавчого провадження державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов’язкові тією мірою, в якій вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Коли вибуття сторони виконавчого провадження відбулося внаслідок смерті особи, на підставі ст.11 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець зупиняє виконавче провадження шляхом винесення постанови та звертається до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження. До вказаної заяви додаються копії свідоцтва про смерть особи-сторони виконавчого провадження, заяви спадкоємців, а також інші документи, що наявні у даному виконавчому провадженні. Відповідно з положеннями ч.2 ст.378 ЦПК, суд у строк 10 днів розглядає дане питання у судовому засіданні з викликом сторін та заінтересованих осіб. Про постановлене рішення суд повідомляє державного виконавця.
За результатами розгляду заяви суд виносить ухвалу про заміну сторони виконавчого провадження. Текст ухвали повинен суворо відповідати вимогам ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» (а саме, вимогам, які ставляться до виконавчого документу), тобто, в ухвалі повинно бути зазначено найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб — платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>