Протокол загальних зборів садівничого товариства

Ukrjurist.com.ua на прохання відвідувачів сайту надає зразок протоколу загальних зборів садівничого товариства.

Протокол № 1
Загальних Зборів
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2»

«11» липня 2016 р.                                                                            м. Марганець

Всього членів Організації – 58 чол.
Присутні – 50 чол. (Реєстр осіб, які брали участь у Загальних Зборах, додається).
Кількість присутніх достатня для прийняття легітимних рішень. Загальні Збори є правомочними.
Головуючий на Загальних Зборах – голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2» А… Е… Т…;
Обрали: секретаря для ведення протоколу Загальних Зборів – А… Е… Т….
Голосували: «За» одноголосно.

Порядок денний:
1. Зміна керівника ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2».
2. Внесення змін до Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2» (підтвердження статусу неприбуткової організації).
3. Про визначення особи, яка матиме право представляти ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «Садівниче товариство «Джерело-2» для здійснення реєстраційних дій.

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: А… Е… Т…, яка повідомила про ______________ та запропонувала кандидатуру П.І.Б. на посаду Голови ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2».

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» — одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Обрати П.І.Б. Головою ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2».

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: А… Е… Т…, яка повідомила про необхідність приведення Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2» у відповідність до вимог Закону України «Про громадські об’єднання», а також Податкового кодексу України, щоб не втратити статус неприбуткової організації, а також про необхідність внесення інших змін до Статуту з метою оптимізації роботи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2».
А… Е… Т… оголосила проект Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерео-2» у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» — одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Статут ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2» у новій редакції. Уповноважити Голову ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Садівниче товариство «Джерело-2» А… Е… Т… підписати Статут.

По третьому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: А… Е…І.., який повідомив про необхідність подання документів для державної реєстрації змін до відповідного органу державної реєстрації та запропонував визначити особою, яка має право представляти ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «Садівниче товариство «Джерело-2» для здійснення відповідних реєстраційних дій Голову Організації А… Е… Т….

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» — одноголосно.

ВИРІШИЛИ: визначити особою, яка має право представляти ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «Садівниче товариство «Джерело-2» для здійснення відповідних реєстраційних дій Голову Організації А… Е… Т….

Невід’ємною частиною Протоколу № Загальних зборів Громадської організації «Садівниче товариство «Джерело-2» є реєстр осіб, які брали участь в Загальних зборах Громадської організації «Садівниче товариство «Джерело-2» (Додаток 1).

Підписи:
Головуючий Загальних Зборів:                                                    А… Е… Т…

Секретар Загальних Зборів:                                                           І…А… Е…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>